Specialiseringen Dagtilbud+

Nyhedsfeed for Specialiseringen Dagtilbud på Pædagoguddannelsen


Børneloven har banet vej for flere regnbuefamilier i Danmark

Antallet af regnbuefamilier er mere end fordoblet på 10 år, viser tal.

16-08-2019 KBP

Debat: Børn er bevidste om deres køn – og bør have ret til at skifte navn og cpr-nummer

Jeg ved, hvor forfærdeligt det er at vokse op uden at blive anerkendt for at være det køn, man selv oplever sig som. Allerede i tre-fireårsalderen er man bevidst om sit køn, og derfor skal børn have ret til juridisk kønsskifte, skriver den transkønnede forfatter Anita Andersen i dette debatindlæg

14-08-2019 KBP

Pædagogik som eksportvare: Kina vil lære af danske børnehaver

Kinesere strømmer til Danmark for at lære om tillid, respekt, leg og læring

01-08-2019 KBP

Daginstitutionsleder i udsat boligområde om nyt krav: Det er en kæmpe udfordring

I Børnehuset Jennumparken i Randers kommer 76 procent af børnene fra udsatte boligområder. Fremover må det højst være 30 procent.

12-07-2019 KBP

Vuggestuer og børnehaver vil udsætte ghettokrav i årevis

Fra nytår kræver en ny lov, at daginstitutioner højst optager 30 pct. børn fra udsatte boligområder. Det kan ikke lade sig gøre, siger flere kommuner.

11-07-2019 KBP

Børn og Unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018

Tegn på øget social polarisering, ændrede samværsformer med vennerne, mindre risikoadfærd og fortsat vækst i unges psykiske mistrivsel. Det er nogle af de mange resultater af undersøgelsen Børn og unge i Danmark, hvor forskere har fulgt børnebefolkningen gennem otte år. Undersøgelsen viser også, at trivselen i skolen daler, og at flere skilsmissebørn i dag har en deleordning.

07-07-2019 KBP


EVA: Flere børn, men færre nye pædagoger

Der kommer flere børn i fremtiden, men færre nye pædagoger til at passe dem. For femte år i træk har færre unge søgt om optagelse på pædagoguddannelsen, og det er et problem, da befolkningssammensætningen i løbet af de kommende år vil ændre sig markant.

05-07-2019 KBP


Debat: Minimumsnormeringer kræver, at vi skaber flere veje til at blive pædagog

Debat: Aftalen mellem de røde partier om at indføre minimumsnormeringer kræver, at vi uddanner langt flere pædagoger. Det kræver et kvalitetsløft af uddannelsen, flere muligheder for merituddannelse og helt nye uddannelsesveje for folk fra andre brancher.

29-06-2019 KBP

Amales datter skal ikke tvinges i vuggestue: 'Jeg er glad, hvis mine børn taler dansk'

Kommuner bruger dialog og besøg i dagtilbud til at undgå tvang i ghettoområder.

27-06-2019 KBP

Pædagogformand jubler over aftale om minimumsnormeringer

De fire partier i rød blok er enige om minimumsnormeringer, men de har ikke aftalt, hvad det betyder.

26-06-2019 KBP

Stor variation i børnefamiliers læringsmiljø overrasker positivt

Læringsmiljøet i danske småbørnsfamilier varierer meget – og på tværs af social baggrund. Det er konklusionen, efter VIVE har kortlagt de typiske læringsmiljøer i Danmark ved at undersøge læringsmiljøet i 44 familier.

26-06-2019 KBP


Pædagogisk Extrakt: Dannelse i en tech-tid

En smartphone i lommen og en tablet i tasken. Teknologien har over en generation revolutioneret hele måden, vi er sammen på. De markante forandringer afspejler sig også i pædagogers arbejde.

21-06-2019 KBP


Samlebåndspædagogik er ikke godt nok

Debat: Pædagogik i Danmark er mange steder blevet reduceret til rent og skært mekanisk samlebåndsarbejde.

21-06-2019 KBP

Aarhus kortlægger antallet af pædagoger på gulvet: Der mangler især hænder midt på dagen i institutionerne

En undersøgelse blandt 30 institutioner viser, at det vil kræve 690 fuldtidsstillinger at nå minimumsnormeringer.

20-06-2019 KBP

Kommuner vil undgå tvungen vuggestue i ghettoer

Etårige i udsatte boligområder skal i vuggestue for at lære dansk. Udeblivelse skal koste børnechecken.

17-06-2019 KBP


Børnehave lukker efter stor pædofilisag: For lidt nærvær og utrygge børn

Albertslund Kommune burde have gjort mere efter pædofilisag, mener fagforeninger.

17-06-2019 KBP

Foreninger har sendt plan for "genopretning" af børneområdet til Mette Frederiksen

Mette Frederiksen skal bevise, at hun virkelig vil være børnenes statsminister, lyder det fra Bupl og FOA.

15-06-2019 KBP

Lektorer: Kontrol og detailstyring er ikke garanti for kvalitet i daginstitutionerne

DEBAT: Vi har de seneste 15 år set en øget regulering af pædagogers arbejdsliv, som ikke har fårt til en bedre hverdag for børnene, skriver Sine Grumløse, Crisstina Munck og Anja Marschall.

11-06-2019 KBP


Sådan kan pædagoger bedst hjælpe legen på vej

Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud, står der i den styrkede pædagogiske læreplan. Men hvorfor er leg så vigtig for børn? Og hvordan kan I som pædagogisk personale bedst hjælpe legen på vej?

11-06-2019 KBP


EVA TEMA: Leg for børn

Konkret inspiration til at udvikle lege-faglighed og lege-kompetencer.

11-06-2019 KBP


Ny forskning: Presset arbejdsmiljø truer børns trivsel i daginstitutioner

BUPL: En presset hverdag gør det svært at stræbe efter trivsel og det gode liv for både børn og personale i daginstitutionerne. Det viser et nyt studie, hvor forsker Unni Lind har fulgt hverdagen i to daginstitutioner gennem et år. »Jeg ser utroligt mange udmattede voksne og børn, der bliver frustrerede i hverdagen.«

09-06-2019 KBP

Psykologer: Normering har afgørende betydning for børns udvikling

Det viser en undersøgelse blandt PPR-psykologer lavet af Dansk Psykolog Forening. #BørnErFremtiden.

05-06-2019 KBP


Psykologer: Normeringer betyder noget

Ny undersøgelse blandt danske psykologer på førskoleområdet viser, at mangelfuld normering har afgørende betydning for øget mistrivsel og efterlader børn med dårlig selvregulering og adfærdskontrol

01-06-2019 KBP

Leder af daginstitution i »bekymrende« rundspørge: »Børnenes selvværd er næsten ikkeeksisterende«

598 dagtilbudsledere anfører, at der i en almindelig arbejdsuge er børn, som ikke får tilstrækkelig omsorg.

29-05-2019 KBP


Svigt af børn i Danmark 2019

Rapport fra Børns Vilkår belyser omfanget af 13 former for svigt af børn og giver hermed et overblik over de problemer, der er i forhold til børns beskyttelse, trivsel og udvikling.

29-05-2019 KBP


TV-dokumentar viser forrået virkelighed: Børnene var som vilde dyr

Voksne, der ikke vil trøste små børn, voksne, der skælder ud, voksne, der er fraværende. Tv-dokumentar tegner et rystende billede af hverdagen i to daginstitutioner. Børnene løb rundt som vilde dyr, siger ekspert, der medvirker i dokumentaren. Vi kan ikke bære at se den slags svigt, siger BUPL’s formand Elisa Rimpler.

29-05-2019 KBP


Den stærkeste overlever: Flere børn udsættes for omsorgssvigt, advarer eksperter

En ny TV 2-dokumentar afdækker med skjulte optagelser kritisable forhold i københavnske dagtilbud, hvor kun "det stærkeste barn overlever".

28-05-2019 KBP


Tjek din kommune her: Kun to danske kommuner lever op til norske normeringer for daginstitutioner

Der ville mangle 9.485 fuldtidsansatte i landets vuggestuer og børnehaver, hvis der var samme minimumsnormeringer i Danmark, som de har i Norge. Det viser en ny undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for Enhedslisten. Netop minimumsnormeringer er et stort ønske for flere venstrefløjspartier, men Socialdemokratiet er usikre på, om det er den rigtige fremgangsmåde.

23-05-2019 KBP

Det siger børnene selv om daginstitutionerne og deres voksne

Børnerådet har interviewet 1278 børn om deres tilværelse i dagsinstitutionen. Det er der kommet sjove og tankevækkende svar ud af. Læs flere her.

22-05-2019 KBP


Nu skal pædagogerne lære børn at være børn. Såøhh ... Hvordan gør man lige det?

Sidste sommer trådte de nye styrkede læreplaner i kraft i dagtilbuddene. Læreplanerne repræsenterer et fundamentalt skift i måden, vi tænker pædagogik og daginstitution i Danmark, og de betyder en helt ny anerkendelse af det pædagogiske arbejde, vurderer Susan Salk, der er pædagogisk leder i en børnehave i Jægerspris. Alligevel er hun bekymret.

16-05-2019 KBP


Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

EVA's bud på i vigtige forskningspointer om samspil og relationer i læringsmiljøet i forbindelse med den nye styrkede pædagogiske læreplan.

15-05-2019 KBP

Forskningschef: Pædagogers praksis skal ikke ensrettes

DEBAT: Danmarks største uddannelse, pædagoguddannelsen, er i øjeblikket til debat. Her er det afgørende, at uddannelsens praktiske vidensgrundlag prioriteres frem for et snævert fokus på teoretisk viden, skriver Andreas Rasch-Christensen.

13-05-2019 KBP


Tidlig opsporing

Vidensportalen på det sociale område har nu et tema om tidlig opsporing, hvor der blandt andet findes beskrivelser af Opsporingsmodellen og metoden ADBB, der kan opspore psykisk mistrivsel hos spæd- og småbørn.

06-05-2019 KBP

Mindful-, idræts-, og naturdagplejere skyder frem: Flere dagplejere specialiserer sig

Lektor efterlyser mere pædagogisk fokus frem for certificeringer.

06-05-2019 KBP


Debat: Norske forældre og pædagoger: Minimumsnormeringerne i Norge er ikke et forbillede

I den danske debat henvises der til den nye norske lov om minimumsnormeringer, men den er ikke et mønstereksempel til efterlevelse. Den sikrer langtfra en god nok normering i praksis, skriver norske forældre og pædagoger i dette debatindlæg.

04-05-2019 KBP

Veluddannede faglige ledere styrker kvaliteten i dagtilbud

Jo bedre den faglige leder i en daginstitution er uddannet, jo bedre er også kvaliteten af det miljø, børnene tilbydes i institutionen, viser forskningsoversigt

29-04-2019 KBP


0-5 årsområdet: Pædagoger mangler tid til omsorgen - BUPL

Pædagoger på 0-5 års-området har for lidt tid tid at drage omsorg for børnene og ikke mindst give den nødvendige støtte til udsatte børn. Det viser en landsdækkende BUPL-undersøgelse fra foråret 2019. Tendensen er den samme i Østjylland.

26-04-2019 KBP

Har forældrene grund til oprør i Danmark?

Mange i Europa ser Danmark som et foregangsland, når det gælder pasning af børn uden for hjemmet. I sidste uge gjorde danske forældre alligevel oprør. Hvad er det, vi kan - og ikke kan - når det gælder børnepasning?

13-04-2019 KBP

Nye anbefalinger: Højst en times tv og computer til små børn

Børn på under et år bør slet ikke se på skærme, anbefaler WHO.

13-04-2019 KBP

Stresspanel: Skær ned på billeder af legende børn

Det har taget overhånd med fotodokumentation af børn, lyder det fra regeringens stresspanel.

10-04-2019 KBP

Finns det en vuxen nånstans? Sådan er normeringerne i Sverige, Norge og Finlands institutioner

Flere af vores nordiske broderlande har lovgivet sig til et minimum for omsorg per barn.

09-04-2019 KBP


2 ud af 3 pædagoger: Vi kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for børnene - BUPL

En ny undersøgelse fra BUPL blandt næsten 14.000 pædagoger cementerer, at pædagogerne mangler tid til børnene på alle fronter i landets institutioner. Alarmerende, siger formand Elisa Rimpler.

09-04-2019 KBP


Overblik: En kamp om flere pædagoger i børnehaverne

Forældre kræver minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Men et politisk flertal har allerede afvist idéen.

06-04-2019 KBP

»Da hun kom hjem, viste det sig, at hun ikke bevægede den ene arm«: Her fortæller 20 forældre, hvorfor de demonstrerer for bedre normeringer i dag

Frustrerede og bekymrede forældre og pædagoger har sendt beretninger til Politiken i forsøg på at råbe politikerne op og kræve bedre forhold for landets børn.

06-04-2019 KBP

Demonstrationer i 50 byer: »Mange forældre ville have haft svært ved at se sig selv i øjnene, hvis ikke de havde deltaget«

Det er i vid udstrækning lykkedes politikerne at pacificere borgerne. Lørdagens landsdækkende demonstration mod forholdene i daginstitutionerne var en undtagelse, mener samfundsforsker.

06-04-2019 KBP

Borgmestre til forældre: Vi har ingen penge til flere pædagoger

Det er en dårlig undskyldning, når kommunerne siger, at de ikke har penge, lyder det fra børne-og socialministeren.

06-04-2019 KBP

Børnepsykologens tale til demonstration for minimumsnormeringer

Børn er ikke problemet – de viser problemet. Hvis vi er i stand til at se det, sagde børnepsykolog Jane Roed Maul ved en af de mange demonstrationer lørdag. Læs hendes tale her.

06-04-2019 KBP


Klar til at demonstrere for børnene: Her er pædagogernes fælles tale - BUPL

En efterlysning på BUPL’s Facebook-side gav flere end 100 input til den tale, som pædagogerne ville holde, hvis de skulle på talerstolen ved lørdagens demonstrationer. Budskabet er soleklart: Flere pædagoger til færre børn. Ellers risikerer vi mistrivsel og mange flere diagnoser.

05-04-2019 KBP


Sprogredskab giver større ordforråd: Men ingen kender langtidseffekten - BUPL

Med sprogredskabet ”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen” får vuggestuebørn i løbet af 20 uger blandt andet et større ordforråd. Man ved dog ikke, om indsatsen virker på længere sigt, og forskerne bag har heller ikke undersøgt, om børnene bliver bedre til at kommunikere. Andre forskere kritiserer det markante fokus på ordforråd og den manglende opmærksomhed på børnenes intentioner.

03-04-2019 KBP

Bekymret minister vil diskutere antallet af pædagoger i børnehaver og vuggestuer

Børne- og socialminister Mai Mercado vil invitere de relevante aktører til møde om antallet af pædagoger i institutioner.

28-03-2019 KBP


For få pædagoger: Ny forældrebevægelse kalder til demonstration mod normeringer

Foreløbigt er der indkaldt til demonstrationer i 34 byer i hele landet.

27-03-2019 KBP

5.000 forældre til børn med handicap føler sig ikke hørt: Opretter protestgruppe på Facebook

Flere af forældrene oplever, at det er svært at råbe myndighederne op.

27-03-2019 KBP


Anbefalinger til forbedring af den tidlige indsats | Rapport af Winther-Lindqvist & Holm

Syv konkrete anbefalinger til en forbedring af den tidlige indsats.

26-03-2019 KBP

BUPL: Vi har ikke råd til, at politikerne presser dygtige ledere ud af daginstitutionerne

Hvis vi skal udvikle kvaliteten på børneområdet, kræver det, at politikere i både kommuner og Folketing begynder at lytte til de pædagogfaglige ledere, som hver dag forsøger at få enderne til at nå sammen

25-03-2019 KBP


Ny forskningsoversigt ‐ sundere og stærkere børn i naturen

En ny forskningsoversigt fra Center for Børn og Natur viser, at børn som møder naturen i deres daginstitutioner både bliver sundere og stærkere, har mindre tendens til sukkersyge, sover bedre og er mindre syge. Samtidig trives de bedre. Nyere forskning antyder også, at de grønne omgivelser kan give en bedre forståelse, når børnene senere i livet udfordres i de naturvidenskabelige og matematiske fag.

21-03-2019 KBP

Vi svigter børnene i den vigtigste periode af deres liv

Når målet med planlægningen i daginstitutionerne er besparelser, får børnene ikke den omsorg, de har brug for, og pædagogerne føler sig magtesløse. Ud over, at det er uetisk, er det skadeligt for børnene og samfundet, skriver underviser i pædagogik

20-03-2019 KBP


Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud | Rapport af Ringsmose & Svinth

Rapporten beskriver, analyserer og diskuterer hvordan 20 danske dagtilbud beliggende i såkaldte socialt belastede boligområder med relativt mange børn i udsatte positioner skaber trivsel og frugtbare deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner.

19-03-2019 

Forskere: Politikernes initiativer stjæler tiden fra børnene

KRONIK: Politikerne prioriterer forkert, når de forsøger at styrke daginstitutionernes forhold. Bedre normeringer er vigtigst, skriver forskere ved Center for Daginstitutionsforskning.

19-03-2019 KBP

Rådet for Børns Læring: Viden om dagtilbuddenes kvalitet er ikke et enten-eller, men et både-og

Vi vil kraftigt opfordre til, at der igangsættes en undersøgelse af de danske dagtilbuds kvalitet og det moderne børneliv.

17-03-2019 


Debat: Børn kan ikke knytte sig til pædagoger, der ikke er der. Det har konsekvenser for livet

Børn har brug for at kunne danne trygge relationer til deres pædagoger, men normeringen i daginstitutionerne er så lav, at mange ikke får muligheden for det. Det har alvorlige konsekvenser for deres udvikling og læring, skriver psykolog Rikke Yde Tordrup i dette debatindlæg.

11-03-2019 

En tidlig indsats er måske ikke altid det bedste

KOMMENTAR: Med inspiration fra den såkaldte Heckman-kurve er der bred enighed om, at jo tidligere i livet sociale indsatser sker, jo bedre. Det har haft stor indflydelse på dansk velfærdspolitik. Men resultaterne af en empirisk efterprøvning foretaget af to newzealandske forskere stemmer ikke overens med Heckman-kurven. Langtfra.

06-03-2019 

Daginstitutioner er lige så forurenede med ultrafine partikler som en indfaldsvej i myldretiden

Bål, stearinlys og mados i børnehaver øger risikoen for astma hos små børn.

06-03-2019 

20 daginstitutioner undersøgt: Alle havde for store mængder hormonforstyrrende stoffer

Det Økologiske Råd opfordrer politikerne til at stramme reglerne.

05-03-2019 KBP

Skabelon til den lokale pædagogiske læreplan er klar til brug

Børne- og Socialministeriet har fået udarbejdet en skabelon, som kommuner og dagtilbud frivilligt kan bruge til at inspirere og understøtte dagtilbuddenes arbejde med at udarbejde egne pædagogiske læreplaner.

27-02-2019 


Forskere: Vi overser en vigtig faktor i indsatsen mod ulighed - fattigdom - BUPL

Bestræbelserne i daginstitutionerne på at skabe lige muligheder for alle børn og forebygge udsathed har en blind vinkel. Børnenes ulige økonomiske og materielle vilkår er en overset faktor både i forskningen og blandt pædagoger, mener to førende forskere.

20-02-2019 KBP


Daginstitution har afprøvet stressværktøjer: Vi er blevet bedre til at støtte hinanden

Ledere og medarbejdere i den integrerede institution Bifrost i Skanderborg Kommune har afprøvet dialogværktøjer, der skal forebygge stressrelaterede sygemeldinger. Det har givet dem mere selvindsigt og et sprog for, hvordan de kan tale om, hvordan de reagerer i pressede situationer.

19-02-2019 KBP

'Vi er for rigt et samfund til at have så; mange børn, der lever i fattigdom'

Københavns kommune er på vej med en handlingsplan for hovedstadens 7.210 børn, der vokser op i fattige familier. Fokus er på skolegang, lektiehjælp, fritid, ferier og på forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet.

19-02-2019 KBP


Det giver ikke mening at tale om mønsterbrydere i Danmark, siger sociolog. Bygger dansk socialpolitik på en myte?

Social arv fremstilles i dag som et overdrevet stort problem, og det forvrængede billede skader både de udsatte og dem, der egentlig har brug for hjælpen.

16-02-2019 KBP

Choktal: 543 daginstitutioner har alarmerende mange børn fra økonomisk og socialt pressede hjem

Politisk flertal vil prioritere flere midler til institutionerne.

12-02-2019 KBP


Åbent brev om børnefattigdom

Åbent brev om børnefattigdom til Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen.

25-01-2019 KBP

Belgiere måber over dansk børnehave: Leg i naturen og børn med dolk overrasker udlandet 

Pædagoger fra Belgien henter inspiration i sønderjysk børnehave.

21-01-2019 

VIA University College

14-12-2018 KBP

Tidlig indsats

Fin lille artikelserie om tidlig indsats.

26-10-2018 KBP

Børn og unge på tværs – Tværprofessionelle undervisningsforsøb

Materiale om tværprofessionelt samarbejde på børne- og ungeområdet.

23-10-2018 KBP


Dagtilbudsloven - Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) -

Så kom der endelig en redigeret udgave af dagtilbudsloven indeholdende de seneste ændringer:

23-10-2018 KBP


"Vi har talt en del om at turde fejle" | EVA

Digital disruption i børnehaven:

28-09-2018 KBP


Danmarks Statistik: 257.200 børn og 56.400 voksne i danske dagtilbud

I 2017 var der ca. 257.200 fuldtidsbørn i dagplejen og de kommunale og selvejende daginstitutioner. Disse børn møder dagligt ca. 56.

28-09-2018 KBP


Børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner

Bag om beslutningsgrundlaget omkring de nye tiltag for børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner.

24-09-2018 KBP


Velfærdspolitisk Analyse: Personale i daginstitutioner - normering og uddannelse

Denne analyse ser nærmere på normeringen i daginstitutioner og det pædagogiske personales uddannelsesniveau på tværs af kommuner.

24-09-2018 KBP

Skru ned for teknologien og op for skaberkraften

Debat: Kunst og æstetik i børns liv

20-09-2018 KBP

Sæt ikke pædagogikken på pause ved måltiderne i dagtilbud

Fødevarestyrelsens nye anbefalinger for gode rammer om måltiderne i daginstitutioner

28-08-2018 KBP

Børnerådet finder det uacceptabelt, at nogle forældre tvinges til at sende deres børn i dagtilbud | Børnerådet

Børnerådet: Uacceptabelt, at nogle forældre tvinges til at sende deres børn i dagtilbud

08-08-2018 KBP


Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer -

Så kom den nye bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer!

28-07-2018 KBP

FAKTATJEK: Holder forældre ferie, mens deres børn er i institution?

Eksperter kritiserer undersøgelse, som siger, at forældre holder sommerferie uden deres børn.

17-07-2018 KBP


Støj i pædagogiske miljøer

Oplæg til diskussion om støj i pædagogiske miljøer.

29-06-2018 KBP

Lad dem nu bare lege - status på leg anno 2018

Nyt nummer af Asterisk, som blandt andet skriver om at vi overdriver fantasilegens betydning!

13-06-2018 KBP

Dagtilbud

KL og Forhandlingsfællesskabet formidler Viden på Tværs:

01-06-2018 KBP


Webinar: Sammenhængen mellem børns motorik og sprog

Fremfærd Børn-projektet Motorik og Sprog har fået to eksperter til at fortælle om sammenhængen mellem børns motorik og sprog i et nyt webinar.

01-06-2018 KBP

DF om tvangsvuggestuer: Børnenes søvnbehov trumfer alt - men det offentlige skal ikke passe sovende børn

Et lækket notat om tvangsvuggestuer har givet offentligheden indsigt i, hvad der kan være i vente for børn i belastede boligområder.

18-05-2018 KBP

Forskere fandt løsningen på ghettoproblemer for 50 år siden

Surprise: Højkvalitetsdagtilbud!

03-04-2018 KBP

Minimumsnormeringer i daginstitutioner

Støt op om minimumsnormeringer i daginstitutioner.

25-03-2018 KBP

Gåden om den sociale arv er pædagogisk raketvidenskab

Gåden om den sociale arv er pædagogisk raketvidenskab - om KIDS og VIDA

12-03-2018 KBP


SIDSTE STJERNEITEM

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven: Så er den nye styrkede læreplan på vej!

02-03-2018 KBP

Familieforsker: Barnepige efter børnehavens lukketid er ikke børnenes behov

Vi risikerer at sætte kvaliteten over styr, og det rammer i sidste ende børnene, mener familieforsker.

28-02-2018 KBP

Afsnit 4 – Pædagogen som fagprofessionel med Martin Bayer by Den Kritiske Podcast

Ny podcast om pædagogik fra Den Kritisk Pædagogiske Højskole.

20-02-2018 KBP


Børn og familie Arkiv - Alt om psykologi

Ny portal, hvor psykologer formidler psykologisk viden om blandt andet børn og familie.

12-02-2018 KBP


Forældre til minister: Det er daginstitutionerne, som er problemet, ikke os

Opdragelsesdebatten vendt på hovedet: Børn mangler ikke opdragelse, men bæredygtige dagtilbud!

03-02-2018 KBP


Tidlige indsatser over for udsatte børn viser positive tegn - vive

Evaluering af blandt andet Opsporingsmodellen og VIDA.

23-01-2018 KBP


Studie: Børn har ikke godt af for meget legetøj

Legetøjspædagogik: Less is more!

06-12-2017 KBP


Forældre-eksperter overdænger os med gode råd. Måske skulle vi lytte til lidt færre af dem

Tredje artikel i Sara Alforts serie om forældredeterminisme:

08-11-2017 KBP

Den nødvendige omsorg by Børn&Unge Podcast

Ny forskningsformidlende podcast - foreløbig er følgende annonceret:1. Omsorg i vuggestuen - 31. oktober2. Pædagogiske koncepter - 14. november3. Forældresamarbejde - 28. november4. Viden i spil (pædagogiske fortællinger) 12. december5. Pædagogisk viden mellem pædagoger (pædagoger bytter plads) - januar 2018

07-11-2017 KBP


En million kroner til at forebygge og håndtere mobning

En ny pulje på en million kroner skal støtte blandt andet dagtilbud i deres arbejdet med at forebygge og håndtere mobning. Puljen kan søges frem til den 16. november 2017.

02-11-2017 KBP


En lærer siger undskyld for grænseløse krav. Har forventningen til forældre taget overhånd?

Opfølgning på artiklen om forældre-determinisme: Denne gang om forældresamarbejde i folkeskolen, men problematikken er bestemt også relevant i forhold til dagtilbud.

24-10-2017 KBP

Center for Børn og Natur – Københavns Universitet

Danske børn er i naturunderskud!

02-10-2017 KBP


Tænk, hvis du faktisk ikke afgør dit barns fremtid

Inspirerende samtidsanalyse med afsæt i Furadi's begreb forældredeterminisme:

30-09-2017 KBP


Bakspejlet 2017 | EVA

12-09-2017 KBP


Glem omstillingsparathed. Her er måden at klare sig på i en foranderlig verden

Øvelse som indstilling til livet - lad os få startet det allerede i dagtilbuddene!

24-08-2017 KBP


KL’s disruptionsideer: Vuggestue-robotter og VR-briller

Disruption-debat: Kan vuggestuer ikke bare erstatte personale med robotter, der klarer bleskift, og VR-briller, der giver børnene opdragelige oplevelser?

14-08-2017 KBP


VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE – en fusion af KORA og SFI

06-07-2017 KBP


Tre typer konflikter om børnene når mor og far går fra hinanden | SFI

Statsforvaltningen kører forældreansvarssager for 25-30 procent af skilsmisseforældre. Blandt dem ser man tre typer konflikter om børnene.

23-06-2017 KBP

VIA University College

Nyt nummer af Pædagogisk Extrakt om Trivsel

16-06-2017 KBP


S: Tvungen vuggestue er løsning på indvandreres skoleproblemer

Indvandrere af tredje generation klarer sig lige så dårligt i skolen som første og anden generation.

12-06-2017 KBP

Ny undersøgelse udpeger nogle af de børn, der i størst omfang bliver udsat for vold | Børnerådet

Børn, der vokser op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug, børn der har en diagnose, eller børn med en anden etnisk baggrund end dansk bliver i større omfang end andre børn udsat for vold derhjemme.

09-06-2017 KBP


Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet | EMU Danmarks læringsportal

Regeringens udspil - stærke dagtilbud - bemærk links til overbliksark (øverst) samt selve udspillet (nederst).

14-05-2017 KBP


Novo Nordisk Fonden støtter nyt SFI-projekt om børns udvikling og trivsel | SFI

Startsskudet til en ny forløbsundersøgelse - nu i langt større skala

14-05-2017 KBP


Problemskabende adfærd | EMU Danmarks læringsportal

Video med Bo Hejlskov Elvén om problemskabende adfærd

09-05-2017 KBP


S: Børn skal automatisk skrives op til vuggestue

Debat: Børn kommer bagud fra start, hvis de ikke kommer i daginstitution, så hvor langt skal vi som samfund gå, for at undgå det?

07-04-2017 KBP

Alenetid

Forskere kalder det totalt uforsvarligt at børn reelt skal passe sig selv i dagtilbud, fordi vi som samfund åbenbart ikke giver os selv råd til at have dem - tjek temanummeret om "alenetid" og tag stilling: Vil vi virkelig byde vores børn det?!

28-03-2017 KBP

Flere får tilskud til at passe deres egne børn hjemme

Journalist-klassiker: Ved ikke at sige noget om den samlede population, gives et skævt billede af, hvad ”flere” egentlig dækker over, nemlig mindre end en promille.

15-03-2017 KBP


Nyhedsvisning

En ny kortlægning viser, at tre fjerdedele af dagsinstitutioner ikke har målsætninger om børns seksualitet i deres læreplaner. Pædagoger og ledere savner viden og pædagogiske materialer om emnet – og især dialogen med forældre er udfordrende.

13-03-2017 KBP

Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge | Børnerådet

Med udgangspunkt i børn og unges egne udtalelser fra forskellige undersøgelser har Børnerådet samlet en række gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge.

27-02-2017 KBP


Mosaik - Pædagogisk katastrofekurs

Uddannelsesforsker Brian Degn Mårtensson i dialog om, hvad pædagogik egentlig går ud på - samt hvordan læringsmål og konkurrencestats-tænkning vender hele det pædagogiske projekt på hovedet.

25-02-2017 KBP


Filmen er godt nok fra indskolingen, men viser fint, hvor langt man kan nå med simple virkemidler som Marte Meo og bekræftelse.

11-02-2017 KBP


Bakspejlet temahæfte 2017: Forældresamarbejde — EVA

EVA om forældresamarbejde

09-02-2017 KBP

Heckman under lup - hvad siger hans teori om tidlig investering i børns liv?

"Sagt ligeud er det altså billigere at forebygge tidligt end at rette op på problemerne senere i livet."

09-02-2017 KBP

Det larmer stadig i børnehaven

DCUMs Dagtilbudstermometer

07-02-2017 KBP


Børns rettigheder krænkes stadig

"Danmark er desværre et af de eneste nordiske lande, som har valgt ikke at gøre børnekonventionen til dansk lov. Det betyder, at vi igen og igen ser lovgivning, hvor fokus på barnets tarv og perspektiv er fraværende. Heldigvis har det ikke direkte betydning for langt de fleste børn og unge, der trives og har det godt. Men der er desværre også børn, som oplever livsforhold, der ikke er acceptable, og de er dybt afhængige af en retsstat, der tager hensyn til deres tarv og perspektiv."

06-02-2017 KBP

VIA University College

Pædagogisk Extrakt - nyt nummer om køn!

05-01-2017 KBP


Problemskabende adfærd

Foredrag med Bo Elven om problemskabende adfærd

04-01-2017 KBP


Børneportalen

Børneportalen er Børnerådets side rettet mod børn - den oplyser om rettigheder, mobning, skilsmisse, vold og meget mere.

17-12-2016 KBP


Rapport: Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner — EVA

Inspiration til forældresamarbejdet

14-12-2016 KBP


Ny rapport: Børn i udsatte positioner har brug for tidligere indsats -

Et tiltrængt fokus på de allermindste...

06-12-2016 KBP


En bedre start

livsduelighed hos de allermindste - Egmont Rapporten 2016

06-12-2016 KBP

Børn & unge — Vidensportalen på det sociale område

Forebyggelse, tidlig indsats, overgreb, angst, udadreagerende adfærd, udsatte børn og meget andet - få overblik hér:

25-11-2016 KBP


Tænk, hvis det er de besværlige børn, der kan innovere samfundet

Der er ikke noget omvendt hér: Dette er netop inklusion – at undervisningen tilpasses børnene!

21-11-2016 KBP


Undersøgelser af den nye pædagoguddannelse — EVA

Evaluering af den nye pædagoguddannelse 2014

21-11-2016 KBP

Duket for barnehagelærer-boom

Oppe i Norge... går de foran med normeringer

16-11-2016 KBP


Kommende pædagoger: Vi ved for lidt om børns seksualitet

I anledningen af Stevnhøj & Strange's nye bog: Børn og seksualitet.

06-11-2016 KBP


Konsekvenser af børnefattigdom – hvad ved vi egentlig? | SFI

Fattigdom HAR isoleret set konsekvenser for børn - vi véd bare endnu ikke hvilke og hvor store de bliver i et velfærdssystem som det danske...

27-10-2016 KBP

Alle for en mod mobning

Viden, værktøjer og aktionsplaner mod mobning

26-10-2016 KBP

Forside - RBL

Rådet for Børns Læring

25-10-2016 KBP


15-10-2016 KBP


Din indgang til ny forskning om dagtilbud — NB-ECEC

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Databasen er til for alle med interesse i pædagogik og i udvikling inden for dagtilbudsområdet.

13-10-2016 KBP

Tre ting kendetegner forældre, der er trygge autoriteter, viser forskere – tag deres test

Varme, krav og respekt er fundamentet for en god opdragelsesstil

01-10-2016 KBP


voresvirkelighed.dk

Vores Virkelighed prøver gennem debatoplæg og praksisfortællinger at synliggøre det pædagogisk arbejdes vilkår.

01-10-2016 KBP

Hjerneforsker: ADHD er ikke en rigtig sygdom

Egentlig burde det være elementært, at ADHD blot er en betegnelse for et adfærdsmønster, man udviser, når nu diagnosen stilles alene ud fra adfærdskriterier (jævnfør ICD-10 og DSM-5).

29-09-2016 KBP

»Måske skal man acceptere, at ens barn ikke er jordens ottende vidunder« - Nationalt |

Kritisk blik på det at være "særlig sensitiv"

26-09-2016 KBP

Børnehaver i Reykjavik får 53 millioner til bedre mad

Perspektiv på børnehaver og prioriteringen

18-09-2016 KBP


Dokumentation: Opråb fra børne- og ungdomspsykiatrien

Brev fra 50 ansatte i børne- og ungdomspsykiatrien. ’Effektiviseringsskruen er nu strammet så hårdt, at gevindet er gået i stykker’.

14-09-2016 KBP


Forebyg konflikter med low arousal pædagogik

4 små videoer med Bo Hejlskov Elvén.

11-09-2016 KBP

Udsatte børn hjælpes efter 100 år gammel opskrift

Balancen mellem stat og familie til diskussion:

10-09-2016 KBP


Undersøgelse: Pædagoger er alene med 17 børn

Det er altid fint, at undersøgelser refereres i medierne, så befolkningen kan tage stilling til de reelle vilkår, som børn i dagtilbud bliver budt, men det ville være endnu bedre, hvis der rent faktisk blev linket til den faktisk undersøgelsesrapport...

10-09-2016 KBP

Motorikkonsulent: Værdsæt dit barns leg

Halvdelen (sic!) af alle børn er motorisk understimulerede og har balanceproblemer!

10-09-2016 KBP


’Vi må ikke lukke øjnene for ikke-vestlige børns udfordringer’

Det er ikke racisme at påpege, at nogle børn statistisk set har dårligere kompetencer end andre, mener forskerne bag kontroversiel rapport. De oplever berøringsangst over for at forske i indvandrere, og det svækker muligheden for at hjælpe de svage børnehavebørn, mener de.

10-09-2016 KBP

 

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dens privatlivspolitik